Sát cánh cùng nhân dân chống dịch

Sát cánh cùng nhân dân chống dịch

Nhật ký đối mặt Covid-19: Luôn vì bệnh nhân thân yêu

Nhật ký đối mặt Covid-19: Luôn vì bệnh nhân thân yêu

Bác sĩ trẻ vì nhân dân quên mình

Bác sĩ trẻ vì nhân dân quên mình

Chiến sĩ quân y bình dị mà trân quý

Chiến sĩ quân y bình dị mà trân quý

Bài 3: Thắp sáng tinh thần vì nhân dân hy sinh (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Thắp sáng tinh thần vì nhân dân hy sinh (Tiếp theo và hết)

Bài 2: Tinh thần thép nơi tuyến đầu nguy khó

Bài 2: Tinh thần thép nơi tuyến đầu nguy khó

Dấu ấn “chiến sĩ áo trắng” trong đại dịch Covid-19

Dấu ấn “chiến sĩ áo trắng” trong đại dịch Covid-19

Sát cánh cùng nhân dân chống dịch

Sát cánh cùng nhân dân chống dịch

Bàn giao hơn 250.000 lít oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

Bàn giao hơn 250.000 lít oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

"Tinh thần thép" ở bệnh viện dã chiến truyền nhiễm

Tác nghiệp trong

Tác nghiệp trong "điểm nóng"

Trong vòng tay Bộ đội Cụ Hồ

Trong vòng tay Bộ đội Cụ Hồ

Diệt “giặc Covid-19

Diệt “giặc Covid-19": Tướng sĩ một lòng...