Bài 3: Thắp sáng tinh thần vì nhân dân hy sinh (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Thắp sáng tinh thần vì nhân dân hy sinh (Tiếp theo và hết)

Bài 2: Tinh thần thép nơi tuyến đầu nguy khó

Bài 2: Tinh thần thép nơi tuyến đầu nguy khó

Tác nghiệp trong

Tác nghiệp trong "điểm nóng"

Trong vòng tay Bộ đội Cụ Hồ

Trong vòng tay Bộ đội Cụ Hồ

Diệt “giặc Covid-19

Diệt “giặc Covid-19": Tướng sĩ một lòng...

"Chiến sĩ vô lăng" với nhiệm vụ đặc biệt

Điểm tựa phòng, chống dịch

Điểm tựa phòng, chống dịch

Xung kích giúp dân vùng dịch

Xung kích giúp dân vùng dịch

Vinh dự đến nơi tuyến đầu chống dịch

Vinh dự đến nơi tuyến đầu chống dịch

Tận tâm với nhiệm vụ đặc biệt

Tận tâm với nhiệm vụ đặc biệt

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Lấp lánh

Lấp lánh "ánh sao" trong tâm dịch xứ Thanh

Bài 5: Khúc vĩ thanh ân tình chiến sĩ

Bài 5: Khúc vĩ thanh ân tình chiến sĩ

Bài 4: Nhiều bài học sâu sắc từ thực tiễn

Bài 4: Nhiều bài học sâu sắc từ thực tiễn

Thận trọng, chu đáo, bảo đảm an toàn trong vận chuyển vaccine

Thận trọng, chu đáo, bảo đảm an toàn trong vận chuyển vaccine

Bài 3: Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Bài 3: Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Bài 2 - Thần tốc giữa thời bình

Bài 2 - Thần tốc giữa thời bình