Bàn giao hơn 250.000 lít oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

Bàn giao hơn 250.000 lít oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

Triệu túi an sinh

Triệu túi an sinh

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Quốc phòngphoto

Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 592 ca mắc Covid-19 trong ngày 12-1

Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 592 ca mắc Covid-19 trong ngày 12-1photo

Công ty 75 hỗ trợ cho người dân bị cách ly vì dịch bệnh

Công ty 75 hỗ trợ cho người dân bị cách ly vì dịch bệnh

Thêm một sản phẩm hỗ trợ phòng, chống Covid-19

Thêm một sản phẩm hỗ trợ phòng, chống Covid-19photo

Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 442 ca mắc Covid-19 trong ngày 12-12

Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 442 ca mắc Covid-19 trong ngày 12-12photo