“Nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế...

“Nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế..."

Thi đua hoàn thành việc khó, việc mới

Thi đua hoàn thành việc khó, việc mới

Về nơi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Về nơi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Vị lãnh tụ kính yêu trong ký ức bạn bè quốc tế

Vị lãnh tụ kính yêu trong ký ức bạn bè quốc tế

Học theo Bác ở thành phố mang tên Người

Học theo Bác ở thành phố mang tên Người

Tìm hiểu gương anh hùng qua những trang sách

Tìm hiểu gương anh hùng qua những trang sách

Thi đua trên thao trường tháng Sáu

Thi đua trên thao trường tháng Sáu

Trọn đời khắc ghi lời Bác dạy

Trọn đời khắc ghi lời Bác dạy

Sức lan tỏa của dòng tranh thi đua yêu nước

Sức lan tỏa của dòng tranh thi đua yêu nước

Thái Nguyên còn in hình Bác

Thái Nguyên còn in hình Bác

Người Gia Lai khắc sâu lời Bác

Người Gia Lai khắc sâu lời Bác

Sáng ngời những tấm gương bình dị

Sáng ngời những tấm gương bình dị

Thi đua thắm tình hữu nghị

Thi đua thắm tình hữu nghị

Tư tưởng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tư tưởng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Bác Hồ trong ký ức của các nhà lãnh đạo Lào

Bác Hồ trong ký ức của các nhà lãnh đạo Lào

Những lời ca thúc giục thanh niên

Những lời ca thúc giục thanh niên