Triển lãm trưng bày gần 100 tài liệu, hình ảnh với 2 nội dung chính: Phần I chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và luôn quan tâm phát triển phong trào thi đua yêu nước”. Nội dung phần này giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của phong trào thi đua yêu nước và khẳng định hơn nữa vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời và phát triển của phong trào thi đua. “Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh” là chủ đề phần II, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về sự phát triển của phong trào thi đua theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các ngành, các cấp trong những năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong hòa bình, xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước được tuyên dương trong Đại hội lần thứ 4, tháng 12-1966.
leftcenterrightdel
Lời kêu gọi Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 1000 ngày kháng chiến, ngày 11-6-1948.
leftcenterrightdel

Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Đoàn đại biểu anh hùng chiến sĩ thi đua khi Đoàn đến chào mừng Quốc hội, tháng 11-1953.

leftcenterrightdel
Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan.

Đến nay, gần 50 năm Bác đi xa, nhưng phong trào thi đua yêu nước vẫn tiếp tục được duy trì và ngày càng đa dạng, phong phú. Triển lãm sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh như mong muốn của Người.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 30-6.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN