Tìm hiểu gương anh hùng qua những trang sách

Tìm hiểu gương anh hùng qua những trang sách

Thi đua thắm tình hữu nghị

Thi đua thắm tình hữu nghị

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Bác Hồ trong ký ức của các nhà lãnh đạo Lào

Bác Hồ trong ký ức của các nhà lãnh đạo Lào

Niềm hạnh phúc của nhạc sĩ Phong Nhã

Niềm hạnh phúc của nhạc sĩ Phong Nhã

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực”

Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực”