Thi đua hoàn thành việc khó, việc mới

Thi đua hoàn thành việc khó, việc mới

Về nơi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Về nơi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Vị lãnh tụ kính yêu trong ký ức bạn bè quốc tế

Vị lãnh tụ kính yêu trong ký ức bạn bè quốc tế

Học theo Bác ở thành phố mang tên Người

Học theo Bác ở thành phố mang tên Người

Thi đua trên thao trường tháng Sáu

Thi đua trên thao trường tháng Sáu

Trọn đời khắc ghi lời Bác dạy

Trọn đời khắc ghi lời Bác dạy

Sức lan tỏa của dòng tranh thi đua yêu nước

Sức lan tỏa của dòng tranh thi đua yêu nước

Thái Nguyên còn in hình Bác

Thái Nguyên còn in hình Bác

Người Gia Lai khắc sâu lời Bác

Người Gia Lai khắc sâu lời Bác

Sáng ngời những tấm gương bình dị

Sáng ngời những tấm gương bình dị

Tư tưởng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tư tưởng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Những lời ca thúc giục thanh niên

Những lời ca thúc giục thanh niên

Ngôi trường vinh dự nhiều lần được Bác Hồ về thăm

Ngôi trường vinh dự nhiều lần được Bác Hồ về thăm

Tạo động lực thi đua bảo đảm hậu cần

Tạo động lực thi đua bảo đảm hậu cần

Thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Học Bác lòng ta trong sáng hơn

Học Bác lòng ta trong sáng hơn

Theo lời Bác Hồ xung trận lập công

Theo lời Bác Hồ xung trận lập công

Mục đích, yêu cầu của Thi đua ái quốc

Mục đích, yêu cầu của Thi đua ái quốc