Hồ sơ

Giám đốc không lương

Giám đốc không lương

Ông giám đốc “nghiện

Ông giám đốc “nghiện" cái mới

“Ráng làm hết sức mình để đền ơn đáp nghĩa”

“Ráng làm hết sức mình để đền ơn đáp nghĩa”

Thầy Mốt ở Sa Đéc

Thầy Mốt ở Sa Đéc

Lương y “đệ nhất kim” đất Cảng

Lương y “đệ nhất kim” đất Cảng

Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Già làng “truyền lửa” giữ biên cương

Già làng “truyền lửa” giữ biên cương

Bà Đông “5 trong 1”

Bà Đông “5 trong 1”

Người thổi tù và thôn Tây Hồ

Người thổi tù và thôn Tây Hồ

Nghị lực vượt lên nỗi đau

Nghị lực vượt lên nỗi đau

“Ông lão gàn” chăm quét rác, trồng hoa…

“Ông lão gàn” chăm quét rác, trồng hoa…

Tỏa sáng nét đẹp giữa đời thường

Tỏa sáng nét đẹp giữa đời thường

Bán nửa căn nhà để làm từ thiện

Bán nửa căn nhà để làm từ thiện

Người vì những chiếc lốp máy bay không săm

Người vì những chiếc lốp máy bay không săm

Tuổi cao vẫn không ngơi làm việc nghĩa

Tuổi cao vẫn không ngơi làm việc nghĩa

Người phụ nữ chăm chút những mảnh đời bất hạnh

Người phụ nữ chăm chút những mảnh đời bất hạnh

Cụ già nặng lòng với di tích

Cụ già nặng lòng với di tích

“Bông hoa rừng” tỏa hương  trên cao nguyên đá

“Bông hoa rừng” tỏa hương trên cao nguyên đá