Hồ sơ

Sâu nặng nghĩa tình Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga

Sâu nặng nghĩa tình Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Mong lắm ngày trở lại!

Mong lắm ngày trở lại!

Nước Nga đẹp mãi trong tim tôi

Nước Nga đẹp mãi trong tim tôi

Chiếc compa

Chiếc compa

Nước Nga-Đất nước thân thương yêu mến muôn đời của chúng tôi

Nước Nga-Đất nước thân thương yêu mến muôn đời của chúng tôi

Có một nước Nga giữa lòng phố biển

Có một nước Nga giữa lòng phố biển

Ấn tượng và cảm nhận về con người đất nước Nga

Ấn tượng và cảm nhận về con người đất nước Nga

Thanh xuân tươi đẹp

Thanh xuân tươi đẹp

Yêu người Nga từ thuở để tóc đuôi gà

Yêu người Nga từ thuở để tóc đuôi gà

Thanh xuân ở lại

Thanh xuân ở lại

Nghĩa tình ở xứ Bạch Dương

Nghĩa tình ở xứ Bạch Dương

Các nhà khoa học nữ Liên bang Nga tham gia nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các nhà khoa học nữ Liên bang Nga tham gia nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dấu ấn Nga trên Thủy điện Hòa Bình

Dấu ấn Nga trên Thủy điện Hòa Bình

Những người bạn sắt son giữ yên giấc ngủ Bác Hồ

Những người bạn sắt son giữ yên giấc ngủ Bác Hồ

Ký ức về nước Nga vĩ đại

Ký ức về nước Nga vĩ đại

Ký ức không phai về “người lái đò” nghiêm khắc

Ký ức không phai về “người lái đò” nghiêm khắc

Tôi đã làm bài dự thi như thế!

Tôi đã làm bài dự thi như thế!