Hồ sơ

Tâm đức của mẹ Tầm

Tâm đức của mẹ Tầm

Chủ động, tích cực làm chủ trang thiết bị hiện đại

Chủ động, tích cực làm chủ trang thiết bị hiện đại

 Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội (tiếp theo kỳ trước)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội (tiếp theo kỳ trước)

Thầy Tưởng và lớp học xóa dần

Thầy Tưởng và lớp học xóa dần "vùng tối"

Thế vững vùng biên

Thế vững vùng biên

Màu xanh no ấm ở Văng Tắt

Màu xanh no ấm ở Văng Tắt

Thắp sáng văn hóa vùng biên

Thắp sáng văn hóa vùng biên

Ấm lòng trong những ngày đông

Ấm lòng trong những ngày đông

Thắp sáng văn hóa vùng biên

Thắp sáng văn hóa vùng biên

Khi bộ đội cùng nông dân xuống đồng

Khi bộ đội cùng nông dân xuống đồng

Chuyện ghi ở cột mốc biên giới

Chuyện ghi ở cột mốc biên giới

Ấm lòng đồng bào, khởi sắc vùng biên

Ấm lòng đồng bào, khởi sắc vùng biên

Nghĩa tình bên dòng Sê San

Nghĩa tình bên dòng Sê San

Ấm tình quân dân nơi bản xa...

Ấm tình quân dân nơi bản xa...

Hà Quảng vẹn nguyên nghĩa tình quân - dân

Hà Quảng vẹn nguyên nghĩa tình quân - dân

Ấm tình quân dân nơi căn cứ kháng chiến

Ấm tình quân dân nơi căn cứ kháng chiến

Sâu nặng ân tình đồng đội

Sâu nặng ân tình đồng đội

Lính công binh hát “Bài ca mở đất”

Lính công binh hát “Bài ca mở đất”

Làng kiểu mẫu ở biên giới Tây Nam

Làng kiểu mẫu ở biên giới Tây Nam

Những cựu chiến binh ở binh đoàn “tìm lửa”

Những cựu chiến binh ở binh đoàn “tìm lửa”