Nghệ sĩ đam mê với những cung đàn

Nghệ sĩ đam mê với những cung đàn

Lèng Văn Trai - Người cán bộ Biên phòng nhiệt huyết

Lèng Văn Trai - Người cán bộ Biên phòng nhiệt huyết

Thầy thuốc của đồng bào Pa Cô ở miền biên viễn Pa Ling

Thầy thuốc của đồng bào Pa Cô ở miền biên viễn Pa Ling

Xóa mù chữ để xóa nghèo

Xóa mù chữ để xóa nghèo

Chủ nhiệm của nông dân nghèo

Chủ nhiệm của nông dân nghèo

Alo, Đội Hỗ trợ sơ cứu Hà Nội xin nghe!

Alo, Đội Hỗ trợ sơ cứu Hà Nội xin nghe!

“Cây sáng kiến” nặng nghĩa Đảng, tình dân

“Cây sáng kiến” nặng nghĩa Đảng, tình dân

Cựu chiến binh ham học tập, giỏi kinh doanh

Cựu chiến binh ham học tập, giỏi kinh doanh

Nữ nghiên cứu viên trẻ và ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học

Nữ nghiên cứu viên trẻ và ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học

Người làm giàu cho những miền quê xứ Thanh

Người làm giàu cho những miền quê xứ Thanh

Chưa bao giờ chùn bước khi cứu dân

Chưa bao giờ chùn bước khi cứu dân

"Chữa bệnh" cho tàu để vươn ra biển lớn

Cán bộ biên phòng hết lòng với trẻ em dân tộc Mông

Cán bộ biên phòng hết lòng với trẻ em dân tộc Mông

Sĩ quan trẻ truyền cảm hứng vượt khó

Sĩ quan trẻ truyền cảm hứng vượt khó

Bóng hồng đầu tiên ở nơi đặc biệt

Bóng hồng đầu tiên ở nơi đặc biệt

Ông Viên thanh long

Ông Viên thanh long

Bộ đội Nam miệng nói, tay làm

Bộ đội Nam miệng nói, tay làm

Chàng sĩ quan trẻ giúp dân nơi biên giới

Chàng sĩ quan trẻ giúp dân nơi biên giới