/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/quan-doi-viet-nam-tham-du-army-games-2019
/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/quan-doi-viet-nam-tham-du-army-games-2019
Góp phần tôn vinh hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế
go top