Hồ sơ

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và những kỷ niệm còn mãi

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và những kỷ niệm còn mãiphoto

Người lãnh đạo các cuộc đấu tranh trong lao tù đế quốc

Người lãnh đạo các cuộc đấu tranh trong lao tù đế quốc

Nhà báo cách mạng bậc thầy

Nhà báo cách mạng bậc thầy

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh chỉ đạo thực hiện đường lối “toàn dân kháng chiến” trên Chiến trường Bình - Trị - Thiên (1946 - 1950)

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh chỉ đạo thực hiện đường lối “toàn dân kháng chiến” trên Chiến trường Bình - Trị - Thiên (1946 - 1950)

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần xây dựng quyết tâm “đánh Mỹ, thắng Mỹ”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần xây dựng quyết tâm “đánh Mỹ, thắng Mỹ”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Phong trào “Gió Đại Phong”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Phong trào “Gió Đại Phong”

Quan điểm chiến tranh nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Quan điểm chiến tranh nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Bản lĩnh kiên trường, trí tuệ mẫn tiệp và nhãn quan chính trị sắc sảo

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Bản lĩnh kiên trường, trí tuệ mẫn tiệp và nhãn quan chính trị sắc sảo

Một trận thắng tuyệt vời!

Một trận thắng tuyệt vời!

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1-1-1914 / 1-1-2024): Cho con đổi huân chương lấy cây súng

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1-1-1914 / 1-1-2024): Cho con đổi huân chương lấy cây súng

 Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội (tiếp theo kỳ trước)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội (tiếp theo kỳ trước)

Quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về vũ khí, trang bị kỹ thuật

Quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về vũ khí, trang bị kỹ thuật

“Một mùa thất bại, một mùa thua...”

“Một mùa thất bại, một mùa thua...”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói về sáng tác đề tài bộ đội

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói về sáng tác đề tài bộ đội

Thăm nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội

Thăm nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội

Tôn vinh và học tập tấm gương của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Tôn vinh và học tập tấm gương của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Luôn vững lòng tin, kiên trung với Đảng

Luôn vững lòng tin, kiên trung với Đảng