Hồ sơ

Học tập, noi gương Đại tướng

Học tập, noi gương Đại tướng

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà bình luận chính trị, quân sự sắc sảo trên Báo Quân đội nhân dân

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà bình luận chính trị, quân sự sắc sảo trên Báo Quân đội nhân dân

"Minh oan" cho tiết mục quan họ

Đời thường của Đại tướng

Đời thường của Đại tướng

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Tấm gương sống mãi với chúng ta

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Tấm gương sống mãi với chúng ta

Ngày cuối năm trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Ngày cuối năm trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người sâu sát thực tế, không ngừng sáng tạo

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người sâu sát thực tế, không ngừng sáng tạo

Người cộng sản kiên trung, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh(*)

Người cộng sản kiên trung, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh(*)

“Nguyễn Chí Thanh-Đại tướng nông dân”

“Nguyễn Chí Thanh-Đại tướng nông dân”

Người thầy, người chính ủy mẫu mực

Người thầy, người chính ủy mẫu mực

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thời trẻ

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thời trẻ

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tấm gương sáng của một người cộng sản chân chính

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tấm gương sáng của một người cộng sản chân chính

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – “Sáng trong như ngọc một con người”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – “Sáng trong như ngọc một con người”