Không gian văn hóa Thần Phù

Không gian văn hóa Thần Phù

Trước ngày vào tuyến lửa

Trước ngày vào tuyến lửa

Mùa xuân biên trấn

Mùa xuân biên trấn

Dưới bầu trời Berlin

Dưới bầu trời Berlin

Thẳm sâu trong tâm hồn người lính

Thẳm sâu trong tâm hồn người lính

"Chiều biên giới" và tình yêu người lính!

Trang thơ Tết Giáp Thìn 2024

Trang thơ Tết Giáp Thìn 2024

Trận đánh cắt Đường 14

Trận đánh cắt Đường 14

Xuân năm ấy trên đất nước chùa tháp

Xuân năm ấy trên đất nước chùa tháp

Hỏi chuyện “lão dân quân” ở Cấm Sơn

Hỏi chuyện “lão dân quân” ở Cấm Sơn

Tết xưa cũ thầm thì nhắc nhở

Tết xưa cũ thầm thì nhắc nhở

Kỷ niệm với đạo diễn Roman Karmen ở Việt Bắc

Kỷ niệm với đạo diễn Roman Karmen ở Việt Bắc

Bản hùng ca người lính canh trời

Bản hùng ca người lính canh trời

Những lặng thầm văn hóa

Những lặng thầm văn hóa

Thương hồ ca

Thương hồ ca

Trong thung lũng Phù Trường

Trong thung lũng Phù Trường

Xin đi Nam tiến

Xin đi Nam tiến

Những cánh chim ra ràng

Những cánh chim ra ràng