Không gian văn hóa Thần Phù

Không gian văn hóa Thần Phù

Trước ngày vào tuyến lửa

Trước ngày vào tuyến lửa

Trận đánh cắt Đường 14

Trận đánh cắt Đường 14

Xuân năm ấy trên đất nước chùa tháp

Xuân năm ấy trên đất nước chùa tháp

Hỏi chuyện “lão dân quân” ở Cấm Sơn

Hỏi chuyện “lão dân quân” ở Cấm Sơn

Kỷ niệm với đạo diễn Roman Karmen ở Việt Bắc

Kỷ niệm với đạo diễn Roman Karmen ở Việt Bắc

Trong thung lũng Phù Trường

Trong thung lũng Phù Trường

Xin đi Nam tiến

Xin đi Nam tiến

“Lộc xuân” ấm tình đồng đội

“Lộc xuân” ấm tình đồng đội

Đòn chiến lược làm rung chuyển nước Mỹ

Đòn chiến lược làm rung chuyển nước Mỹ

Chung dãy Trường Sơn Phu Luông

Chung dãy Trường Sơn Phu Luông

 Lập công dâng Người

Lập công dâng Người

Độc đáo cao nguyên đá

Độc đáo cao nguyên đá

Hành trình trở về đơn vị

Hành trình trở về đơn vị

Quận công Nguyễn Công Cơ và chuyến đi sứ đặc biệt

Quận công Nguyễn Công Cơ và chuyến đi sứ đặc biệt

Mùa xuân khởi nguồn thi đua

Mùa xuân khởi nguồn thi đua

 Tre Việt Nam giữa rung chấn thời cuộc

Tre Việt Nam giữa rung chấn thời cuộc

Trên quê hương “cô Ba dũng sĩ”

Trên quê hương “cô Ba dũng sĩ”

Đêm Giao thừa ở chiến trường K

Đêm Giao thừa ở chiến trường K