Những cánh chim ra ràng

Những cánh chim ra ràng

Nuôi dưỡng và trao truyền lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

Nuôi dưỡng và trao truyền lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

Giữ lửa, đợi Tết

Giữ lửa, đợi Tết

Những chuyến đi sâu nặng nghĩa tình

Những chuyến đi sâu nặng nghĩa tình

Mạch nguồn chảy mãi

Mạch nguồn chảy mãi

Làm báo Tết ở chiến trường

Làm báo Tết ở chiến trường

Mùa xuân và niềm tin tất thắng!

Mùa xuân và niềm tin tất thắng!

Nhớ mãi những người bạn Hungary

Nhớ mãi những người bạn Hungary

Muốn viết hay về người lính phải có những rung động chân thực

Muốn viết hay về người lính phải có những rung động chân thực

Có một Việt Nam gần gũi ở châu Phi

Có một Việt Nam gần gũi ở châu Phi

Từ Ba Son đến Cần Giờ...

Từ Ba Son đến Cần Giờ...

Trên đường tác nghiệp

Trên đường tác nghiệp

Nhà văn Nguyễn Một: Khắc họa một

Nhà văn Nguyễn Một: Khắc họa một "lát cắt" về chiến tranh để khơi gợi yêu chuộng hòa bình

 Người anh hùng tuổi bách niên

Người anh hùng tuổi bách niên

Khắc ghi lời dạy của Đại tướng

Khắc ghi lời dạy của Đại tướng

Mười lăm phút nữa gặp mùa xuân

Mười lăm phút nữa gặp mùa xuân

Đảng mạnh cốt ở chữ “tinh”

Đảng mạnh cốt ở chữ “tinh”

Để cán bộ, công chức dám đổi mới, sáng tạo

Để cán bộ, công chức dám đổi mới, sáng tạo