Ân tình của người làm phim trẻ

Ân tình của người làm phim trẻ

Hớn Quảng ngày trở về

Hớn Quảng ngày trở về

Nghĩa tình với thế hệ cha anh

Nghĩa tình với thế hệ cha anh

Như chăm sóc người thân

Như chăm sóc người thân

Thiết thực chăm lo công tác chính sách

Thiết thực chăm lo công tác chính sách

Ký ức thời đạn lửa

Ký ức thời đạn lửa

Quảng Trị, tháng Bảy này

Quảng Trị, tháng Bảy này

“Mùa hè xanh” ở trung tâm điều dưỡng

“Mùa hè xanh” ở trung tâm điều dưỡng

Thủ đô gió ngàn - ngập tràn yêu thương

Thủ đô gió ngàn - ngập tràn yêu thương

Cỏ rất xanh và sắc

Cỏ rất xanh và sắc

Thương binh sáng tạo, làm giàu

Thương binh sáng tạo, làm giàu

Thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bia truyền thống Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

Thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bia truyền thống Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Nén hương tưởng nhớ

Nén hương tưởng nhớ

Cả nước chăm lo người có công

Cả nước chăm lo người có công

Vun tròn nghĩa tri ân

Vun tròn nghĩa tri ân

Thiết thực chăm lo công tác chính sách

Thiết thực chăm lo công tác chính sách