Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định công tác tuyên giáo là mặt trận hết sức quan trọng. Vì vậy, từ khi ra đời Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về Chủ nghĩa Mác Lê nin và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã phát hành tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1-8" kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình... Kể từ đó, những cán bộ tuyên giáo của Đảng đã kiên trì tuyên truyền, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công nông, thắp lên niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, cổ vũ nhân dân nổi dậy giải phóng ách áp bức của thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc thành công vào tháng 8-1945. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thăm bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Ban tuyên huấn Trung ương Cục. Ảnh: TTXVN 

Sau đó, ở miền Nam, để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung ương Cục miền Nam đã thành lập các cơ quan giúp việc trọng yếu. Ngày 23-11-1961, Hội nghị Trung ương Cục miền Nam đã quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, nối tiếp nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ. Ban Tuyên huấn Trung ương Cục được giao nhiệm vụ vừa theo dõi nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội trên chiến trường miền Nam và tham mưu, đề xuất với Trung ương Cục về chủ trương, đường lối đấu tranh chính trị, ngoại giao trong cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; giáo dục và rèn luyện về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân; cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ở miền Nam đứng lên đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng, cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất. 

Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông: Cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam không chỉ là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng chính trị mà cũng là chiến sĩ tham gia chiến dịch, chiến đấu trên các mặt trận, bảo vệ an toàn cứ; đã có 548 cán bộ Ban Tuyên huấn hy sinh, 353 đồng chí là thương binh; hàng trăm chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. 

Nhân dịp này, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Huyện ủy huyện Tân Biên 100 triệu đồng để xây 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở huyện Tân Biên.


TTXVN