Tri ân trên quê lúa

Tri ân trên quê lúa

Ra mắt tập ca khúc

Ra mắt tập ca khúc "Đồng đội ơi"

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức nhiều hoạt động tri ân các liệt sĩ, thương binh

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức nhiều hoạt động tri ân các liệt sĩ, thương binh

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Cả nước chăm lo người có công

Cả nước chăm lo người có công

“Tên anh đã tạc vào thế kỷ”

“Tên anh đã tạc vào thế kỷ”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về thăm chiến trường xưa tri ân đồng đội

Về thăm chiến trường xưa tri ân đồng đội

Thư gửi Ban Thường trực của Ban tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc”

Thư gửi Ban Thường trực của Ban tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc”

Từ tình đoàn kết chiến đấu đến hợp tác hồi hương hài cốt liệt sĩ

Từ tình đoàn kết chiến đấu đến hợp tác hồi hương hài cốt liệt sĩ

“Mùa hè xanh” ở trung tâm điều dưỡng

“Mùa hè xanh” ở trung tâm điều dưỡng

Các cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

Các cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đất nước

Đất nước

Tri ân trên quê lúa

Tri ân trên quê lúa

Nhớ và quên

Nhớ và quên

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ