Ân tình của người làm phim trẻ

Ân tình của người làm phim trẻ

Hớn Quảng ngày trở về

Hớn Quảng ngày trở về

Nghĩa tình với thế hệ cha anh

Nghĩa tình với thế hệ cha anh

Như chăm sóc người thân

Như chăm sóc người thân

Thiết thực chăm lo công tác chính sách

Thiết thực chăm lo công tác chính sách

Ký ức thời đạn lửa

Ký ức thời đạn lửa

Quảng Trị, tháng Bảy này

Quảng Trị, tháng Bảy này

“Mùa hè xanh” ở trung tâm điều dưỡng

“Mùa hè xanh” ở trung tâm điều dưỡng

Thủ đô gió ngàn - ngập tràn yêu thương

Thủ đô gió ngàn - ngập tràn yêu thương

Cỏ rất xanh và sắc

Cỏ rất xanh và sắc

Vun tròn nghĩa tri ân

Vun tròn nghĩa tri ân

Thiết thực chăm lo công tác chính sách

Thiết thực chăm lo công tác chính sách

Tri ân trên quê lúa

Tri ân trên quê lúa

“Tên anh đã tạc vào thế kỷ”

“Tên anh đã tạc vào thế kỷ”

Từ tình đoàn kết chiến đấu đến hợp tác hồi hương hài cốt liệt sĩ

Từ tình đoàn kết chiến đấu đến hợp tác hồi hương hài cốt liệt sĩ

“Mùa hè xanh” ở trung tâm điều dưỡng

“Mùa hè xanh” ở trung tâm điều dưỡng

Ngày cha trở về

Ngày cha trở về

Lan tỏa và vẹn tròn ân nghĩa

Lan tỏa và vẹn tròn ân nghĩa