Bông hoa cha gửi dòng sông

Bông hoa cha gửi dòng sông

Theo cha nhịp bước quân hành

Theo cha nhịp bước quân hành

Về nơi khởi nguồn Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Về nơi khởi nguồn Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Người quản trang nhân hậu

Người quản trang nhân hậu

Người cựu chiến binh mang nước sạch về cho dân

Người cựu chiến binh mang nước sạch về cho dân

 Thương binh vượt khó, giúp đồng đội thoát nghèo

Thương binh vượt khó, giúp đồng đội thoát nghèo

Cả nước chăm lo người có công

Cả nước chăm lo người có công

Những liệt sĩ tạo mốc son vàng cho điện ảnh nước nhà

Những liệt sĩ tạo mốc son vàng cho điện ảnh nước nhà

Chuyện người thương binh biến khó khăn thành động lực

Chuyện người thương binh biến khó khăn thành động lực

Cựu tù Phú Quốc và con đường đến chủ doanh nghiệp

Cựu tù Phú Quốc và con đường đến chủ doanh nghiệp

Nghị lực của người nữ thương binh nặng

Nghị lực của người nữ thương binh nặng

"Tôi nguyện làm đôi tay cho cô ấy"

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng gặp nhiều khó khăn

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng gặp nhiều khó khăn

Người được hoãn... báo tử

Người được hoãn... báo tử