Hồ sơ

Những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua

Những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nở rộ điển hình, nhân tố mới

Nở rộ điển hình, nhân tố mới

Động lực đặc biệt

Động lực đặc biệt

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn

Thể hiện rõ vai trò tham mưu chiến lược công tác đối ngoại quốc phòng

Thể hiện rõ vai trò tham mưu chiến lược công tác đối ngoại quốc phòng