Hồ sơ

Sáng mãi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Sáng mãi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Sức hút, sức lan tỏa từ một đề tài lớn

Sức hút, sức lan tỏa từ một đề tài lớn

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Phong trào Đồng khởi miền Nam 1960 - Bước ngoặt chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Phong trào Đồng khởi miền Nam 1960 - Bước ngoặt chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sắc xanh ân tình (tiếp theo và hết)

Sắc xanh ân tình (tiếp theo và hết)

Sắc xanh ân tình (tiếp theo)

Sắc xanh ân tình (tiếp theo)

Sắc xanh ân tình

Sắc xanh ân tình

Bình dị tấm lòng một người lính

Bình dị tấm lòng một người lính

"Bộ đội Cụ Hồ" - danh hiệu cao quý

Say học, khổ luyện vì danh dự Tổ quốc

Say học, khổ luyện vì danh dự Tổ quốc

Công tác dân vận với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Công tác dân vận với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Thi đua Quyết thắng bằng nhân đôi trách nhiệm

Thi đua Quyết thắng bằng nhân đôi trách nhiệm

Cảm động tấm gương bộ đội Tiến ở Lũng Cú

Cảm động tấm gương bộ đội Tiến ở Lũng Cú

Bài 1: Nơi tình yêu bắt đầu

Bài 1: Nơi tình yêu bắt đầu

Đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh vô địch bảo vệ Tổ quốc

Đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh vô địch bảo vệ Tổ quốc

Vượt khó, gần dân giữ bình yên biên giới

Vượt khó, gần dân giữ bình yên biên giới