Hồ sơ

 Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội (tiếp theo kỳ trước)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội (tiếp theo kỳ trước)

Kỳ cuối: Tiến công vào sào huyệt cuối cùng

Kỳ cuối: Tiến công vào sào huyệt cuối cùng

Hai lần thăm tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam ở Cam-pu-chia

Hai lần thăm tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam ở Cam-pu-chia

Kỳ 3: Đánh địch phản kích - phát triển giải phóng Pai Lin

Kỳ 3: Đánh địch phản kích - phát triển giải phóng Pai Lin

Trận đánh xóa sổ căn cứ 547

Trận đánh xóa sổ căn cứ 547

Kỳ 2: Phát triển tiến công tiêu diệt địch giải phóng tỉnh Pô Xát

Kỳ 2: Phát triển tiến công tiêu diệt địch giải phóng tỉnh Pô Xát

Chiến thắng 7-1-1979 - một biểu tượng cao đẹp về quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia

Chiến thắng 7-1-1979 - một biểu tượng cao đẹp về quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia

Kỳ 1: Đánh địch giải phóng cố đô Xiêm Riệp

Kỳ 1: Đánh địch giải phóng cố đô Xiêm Riệp

Nhân dân Cam-pu-chia đã được sinh ra lần thứ hai

Nhân dân Cam-pu-chia đã được sinh ra lần thứ hai

Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia

Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia

Ban liên lạc CCB Cơ quan Chính trị Bộ tư lệnh 719 gặp mặt truyền thống

Ban liên lạc CCB Cơ quan Chính trị Bộ tư lệnh 719 gặp mặt truyền thống

Giúp Cam-pu-chia thoát họa diệt chủng là sự nghiệp quốc tế cao cả

Giúp Cam-pu-chia thoát họa diệt chủng là sự nghiệp quốc tế cao cả

Những ngày tháng nhớ mãi

Những ngày tháng nhớ mãi

"Nhân dân Cam-pu-chia luôn khắc ghi sự hy sinh cao cả của Quân tình nguyện Việt Nam"

Nhớ những ngày tháng trên đất bạn

Nhớ những ngày tháng trên đất bạn