QĐND - Sáng 7-1, tại Bảo tàng Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức triển lãm với chủ đề: “LLVT Quân khu 7 - Quân đội Hoàng Gia Cam-pu-chia Đoàn kết keo sơn - nghĩa tình trong sáng”.

Triển lãm trưng bày 150 bức ảnh, 80 hiện vật đã cung cấp cho người xem chân thực về thảm họa diệt chủng của Khơ me đỏ đối với người dân Cam-pu-chia vô tội. Triển lãm cũng giới thiệu nhiều bức ảnh giá trị về tình đoàn kết chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có LLVT Quân khu 7 đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Cam-pu-chia, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội... 

 Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15-1.

NGUYỄN DUY HIỂN