Hồ sơ

Chiến thắng chung, niềm vui chung của nhân dân Việt Nam và Cam-pu-chia(*)

Chiến thắng chung, niềm vui chung của nhân dân Việt Nam và Cam-pu-chia(*)

Nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì dân tộc Cam-pu-chia không còn trên bản đồ thế giới (*)

Nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì dân tộc Cam-pu-chia không còn trên bản đồ thế giới (*)

Kỳ cuối: Tổng Tiến công giải phóng vùng Đông sông Mê Kông, tạo thế đánh vào Phnôm Pênh

Kỳ cuối: Tổng Tiến công giải phóng vùng Đông sông Mê Kông, tạo thế đánh vào Phnôm Pênh

Đồng cảm tri ân “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội nhà Phật”

Đồng cảm tri ân “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội nhà Phật”

Chuyện kể của một Đại sứ  (tiếp theo và hết)

Chuyện kể của một Đại sứ (tiếp theo và hết)

Bô Keo bình yên

Bô Keo bình yên

Bức tượng Nữ thần Áp-sa-ra

Bức tượng Nữ thần Áp-sa-ra

Gặp mặt - giao lưu - tôn vinh “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội nhà Phật”

Gặp mặt - giao lưu - tôn vinh “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội nhà Phật”

Kỳ 4: Đưa chiến trường sang đất đối phương, đánh địch bảo vệ vững chắc vùng biên giới

Kỳ 4: Đưa chiến trường sang đất đối phương, đánh địch bảo vệ vững chắc vùng biên giới

Chuyện đáng nhớ ở chiến trường Cam-pu-chia (tiếp theo và hết)

Chuyện đáng nhớ ở chiến trường Cam-pu-chia (tiếp theo và hết)

Nhớ người đoàn trưởng trên đất bạn Cam-pu-chia

Nhớ người đoàn trưởng trên đất bạn Cam-pu-chia

Kỳ 3: Thọc sâu đánh địch giúp bạn mở rộng địa bàn hoạt động

Kỳ 3: Thọc sâu đánh địch giúp bạn mở rộng địa bàn hoạt động

Chuyện đáng nhớ ở chiến trường Cam-pu-chia

Chuyện đáng nhớ ở chiến trường Cam-pu-chia

Kỳ 2: Đánh địch bảo vệ vững chắc tuyến biên giới

Kỳ 2: Đánh địch bảo vệ vững chắc tuyến biên giới

Giúp bạn vượt qua nạn đói

Giúp bạn vượt qua nạn đói

Xuất bản sách “Dưới tượng đài quân tình nguyện”

Xuất bản sách “Dưới tượng đài quân tình nguyện”

Kỳ 1: Tiến về biên giới quét sạch quân diệt chủng khỏi Tây Ninh

Kỳ 1: Tiến về biên giới quét sạch quân diệt chủng khỏi Tây Ninh

Vun đắp cho vườn hoa hữu nghị

Vun đắp cho vườn hoa hữu nghị

Bộ đội Cụ Hồ trên đất Ăng-co

Bộ đội Cụ Hồ trên đất Ăng-co