Hồ sơ

Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Công nghiệp quốc phòng-75 năm xây dựng và phát triển”

Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Công nghiệp quốc phòng-75 năm xây dựng và phát triển”photo

Khắc họa hình tượng người lính thợ ngành công nghiệp quốc phòng

Khắc họa hình tượng người lính thợ ngành công nghiệp quốc phòng

Bài 2: Những “sản phẩm đặc biệt”

Bài 2: Những “sản phẩm đặc biệt”

Bài 1: Thời kỳ đầu và những thử thách sinh tử

Bài 1: Thời kỳ đầu và những thử thách sinh tử

Những tiếng nổ hạnh phúc thời bình

Những tiếng nổ hạnh phúc thời bình

Bài 3: Nâng tầm văn hóa quản lý để tạo sự chuyên nghiệp của toàn ngành CNQP (tiếp theo và hết)

Bài 3: Nâng tầm văn hóa quản lý để tạo sự chuyên nghiệp của toàn ngành CNQP (tiếp theo và hết)

Bài 2: Phải có những con người “mũi nhọn” trong công nghệ

Bài 2: Phải có những con người “mũi nhọn” trong công nghệ

Sức sống mới ở Nhà máy Z129

Sức sống mới ở Nhà máy Z129 photo

Bài 1: Trọng dụng nhân tài, quản lý nhân văn

Bài 1: Trọng dụng nhân tài, quản lý nhân văn

Bền bỉ, sáng tạo, vượt khó vươn lên

Bền bỉ, sáng tạo, vượt khó vươn lên

Trên núi đá Ninh Bình

Trên núi đá Ninh Bình

Những khẩu súng công nghệ cao của Z111

Những khẩu súng công nghệ cao của Z111

Những thương hiệu đầy tự hào của người lính thợ

Những thương hiệu đầy tự hào của người lính thợ

Nâng tầm công nghệ khí tài nhìn đêm

Nâng tầm công nghệ khí tài nhìn đêm

Ứng dụng hiệu quả sáng kiến để “chữa bệnh” cho vũ khí trang bị

Ứng dụng hiệu quả sáng kiến để “chữa bệnh” cho vũ khí trang bị

Yên bình “làng quân giới”

Yên bình “làng quân giới”

Bài 2: Chủ động, sáng tạo, tăng trưởng bền vững (tiếp theo và hết)

Bài 2: Chủ động, sáng tạo, tăng trưởng bền vững (tiếp theo và hết)