Hồ sơ


 Bài 1: “Đi tắt đón đầu” công nghệ

Bài 1: “Đi tắt đón đầu” công nghệ

“Con đường nhanh, hiệu quả nhất đi tới thành công…”

“Con đường nhanh, hiệu quả nhất đi tới thành công…”

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, an toàn ở Z121

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, an toàn ở Z121

Thợ sửa chữa đam mê sáng tạo

Thợ sửa chữa đam mê sáng tạo

Từ huyền thoại chống tăng đến xuyên giáp thế hệ mới

Từ huyền thoại chống tăng đến xuyên giáp thế hệ mới

Lặng thầm những người lính kho

Lặng thầm những người lính kho

Tự lực, tự cường ở doanh nghiệp nghìn tỷ

Tự lực, tự cường ở doanh nghiệp nghìn tỷ

Phan Anh Giang-Đam mê sáng tạo và khát khao cống hiến

Phan Anh Giang-Đam mê sáng tạo và khát khao cống hiến