Tọa đàm “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Tọa đàm “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới

Dấu ấn của Bác Hồ trên đất Cố đô

Dấu ấn của Bác Hồ trên đất Cố đô

Các nhà ái quốc Việt Nam nhận xét về Bác Hồ

Các nhà ái quốc Việt Nam nhận xét về Bác Hồ

Bác Hồ - Người đi tìm hình của Nước

Bác Hồ - Người đi tìm hình của Nước

"Nụ cười hạnh phúc của cô gái nhỏ miền Nam trong vòng tay Bác"

Vẻ đẹp bức họa “Người đi tìm hình của nước”

Vẻ đẹp bức họa “Người đi tìm hình của nước”

Triển lãm “Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh: Từ Bến cảng Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử”

Triển lãm “Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh: Từ Bến cảng Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử”

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ghi nhớ công ơn của Bác, nỗ lực xây dựng đất nước mạnh giàu

Ghi nhớ công ơn của Bác, nỗ lực xây dựng đất nước mạnh giàu

Dấu chân Bác Hồ trên những nẻo đường thế giới

Dấu chân Bác Hồ trên những nẻo đường thế giới

Từ con đường ngày ấy Bác đi

Từ con đường ngày ấy Bác đi

Đường cách mạng đi đến tương lai

Đường cách mạng đi đến tương lai

Thành phố sáng mãi tên Người

Thành phố sáng mãi tên Người