leftcenterrightdel
Một góc trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước”. 

Với hơn 300 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có một số tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố, trưng bày chuyên đề giới thiệu về hành trình gian nan đầy ý chí và nghị lực của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong 30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục với gần 30 quốc gia để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản. Những cống hiến vĩ đại của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong 15 năm đấu tranh giành chính quyền, trong 30 năm kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 35 năm đổi mới là minh chứng hùng hồn khẳng định sự lựa chọn con đường cách mạng “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự lựa chọn đúng đắn, với tư duy biện chứng, tầm dự báo chiến lược thiên tài, phù hợp với đòi hỏi và nguyện vọng của toàn thể nhân dân, cả dân tộc Việt Nam.  

leftcenterrightdel
Khách tham quan buổi khai mạc trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước”. 

Trưng bày chuyên đề gồm 8 phần. Phần 1 có chủ đề “Nuôi ý chí (1890-1911)”; phần 2 “Vượt trùng dương tìm đường cứu nước (1911-1920)”; phần 3 “Tìm ra ánh sáng (1920-1924)”; phần 4 “Thổi bùng ngọn lửa cách mạng (1924-1930)”; phần 5 “Bước ngoặt lịch sử (1930-1941)”; phần 6 “Người về mang đến mùa Xuân (1941-1945)”; phần 7 “Người là niềm tin tất thắng (1945-1969)”; và phần 8 “Viết tiếp trang sử vàng (1969 đến nay)”.

Trưng bày chuyên đề sẽ kéo dài đến hết ngày 28-10-2021.

Tin, ảnh: KIM ANH