Tọa đàm “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Tọa đàm “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Bác Hồ - Người đi tìm hình của Nước

Bác Hồ - Người đi tìm hình của Nước

Triển lãm “Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh: Từ Bến cảng Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử”

Triển lãm “Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh: Từ Bến cảng Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử”

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Xuất bản sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước”

Xuất bản sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước”

Hội thảo khoa học “Con đường cứu nước của Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Hội thảo khoa học “Con đường cứu nước của Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nayphoto

Ra mắt “Bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ”

Ra mắt “Bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ”

Những công trình mang tên Bác trên khắp thế giới

Những công trình mang tên Bác trên khắp thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp trong các lĩnh vực hoạt động của UNESCO

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp trong các lĩnh vực hoạt động của UNESCO

Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”