Buổi tọa đàm được phát trực tuyến trên kênh truyền thông của sàn sách quốc gia book365.vn; phát trên trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và thông tin trên một số cơ quan báo chí, truyền thông.

leftcenterrightdel
 Các diễn giả tham dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và TS Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao đổi, chia sẻ thông tin, những nhận định, đánh giá về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5-6-1911; ý nghĩa, vai trò của sự kiện đó đối với cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam; qua đó làm rõ khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam của Người và sự kế thừa, tiếp nối, phát triển ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay, quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng.

Đồng thời, các diễn giả cũng trao đổi về công tác biên soạn, biên tập, xuất bản sách về cuộc đời, sự nghiệp và hệ thống di sản của Người tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong những năm qua, đặc biệt là trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất bản các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình, kết quả nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và hệ thống di sản của Người là mảng đề tài sách có vị trí quan trọng trong chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản.

Hằng năm, những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản, tái bản đều đặn, đồng thời Nhà xuất bản phát huy vai trò then chốt của mình, tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học đẩy mạnh công tác biên tập, xuất bản sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kịp thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng gia tăng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, năm 2021, cuốn sách "Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938)" - cuốn sách viết về những năm tháng sống, học tập, hoạt động và làm việc sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô: từ năm 1923 đến năm 1938 - đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên dịch, biên tập, xuất bản bằng tiếng Nga và được trân trọng giới thiệu, trưng bày tại Hội sách quốc tế Xanh Pêtécbua lần thứ XVI từ ngày 26 đến 29-5. Trong lần xuất bản này, cuốn sách được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư viết Lời tựa.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG