Triển lãm giới thiệu gần 250 hình ảnh, tư liệu bao gồm các phần: “Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc: Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước (1911 – 1941)”, “Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam (1941 – 1969)” và “Kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh (từ 1969 đến nay)”. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng 6-2021 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (quận 4).

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các đại biểu tham quan triển lãm.

Nội dung triển lãm thể hiện nhiều vấn đề nổi bật như: Giới thiệu về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam, khẳng định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện lý tưởng cách mạng và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn... Triển lãm cũng cung cấp thêm tư liệu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tư tưởng của Người trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế... Đồng thời, thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Người.

leftcenterrightdel

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng 6-2021 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm góp phần khẳng định thêm sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Ngày nay, trong sự nghiệp đất nước đổi mới, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với ý nghĩa là nơi khởi đầu cho cuộc hành trình vĩ đại tìm con đường giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt những năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị luôn nỗ lực, chung sức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn và phát huy những giá trị di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG