Thiêng liêng cờ Tổ quốc

Thiêng liêng cờ Tổ quốcphoto

Giờ học báo vụ ở Lữ đoàn 679

Giờ học báo vụ ở Lữ đoàn 679photo

Tận tâm

Tận tâm

Cán đích

Cán đích

Luyện giỏi, rèn nghiêm, giữ yên bầu trời

Luyện giỏi, rèn nghiêm, giữ yên bầu trời

Chào ngày mới

Chào ngày mới

Cứu hộ

Cứu hộ

Xuân về trên biên cương

Xuân về trên biên cương