Tận tâm

Tận tâm

Cán đích

Cán đích

Chào ngày mới

Chào ngày mới

Cứu hộ

Cứu hộ

Xuân về trên biên cương

Xuân về trên biên cương

Cơ động nhanh

Cơ động nhanh

Tận tâm vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm vì sức khỏe nhân dân

Rèn kỹ năng

Rèn kỹ năng