Thiêng liêng cờ Tổ quốc

Thiêng liêng cờ Tổ quốcphoto

Giờ học báo vụ ở Lữ đoàn 679

Giờ học báo vụ ở Lữ đoàn 679photo

Luyện giỏi, rèn nghiêm, giữ yên bầu trời

Luyện giỏi, rèn nghiêm, giữ yên bầu trời

Nghĩa tình trên quê hương “lũy thép” anh hùng

Nghĩa tình trên quê hương “lũy thép” anh hùngphoto

Nghĩa tình với ngư dân sau sóng, gió

Nghĩa tình với ngư dân sau sóng, gióphoto

Tiễn biệt những người bạn

Tiễn biệt những người bạnphoto

Đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào

Đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào

Công việc thường nhật

Công việc thường nhật

Bộ đội Biên phòng tuần tra trên biển

Bộ đội Biên phòng tuần tra trên biển