Tình người Xô viết thật vĩ đại!

Tình người Xô viết thật vĩ đại!

Khẳng định ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị

Khẳng định ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị

Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm 76 năm lễ duyệt binh phòng thủ Moscow năm 1941

Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm 76 năm lễ duyệt binh phòng thủ Moscow năm 1941

Giới thiệu nhiều sách hay về nước Nga

Giới thiệu nhiều sách hay về nước Nga

Những người bạn Nga vẹn nghĩa bên Người

Những người bạn Nga vẹn nghĩa bên Người

Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người

Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Giai điệu Nga giữa lòng Hà Nội

Giai điệu Nga giữa lòng Hà Nội

Lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười mang tính thời sự cao

Lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười mang tính thời sự cao

Moldova sâu lắng yêu thương

Moldova sâu lắng yêu thương

Vũ khí Liên Xô kết hợp trí tuệ Việt Nam tạo nên sức mạnh chiến thắng

Vũ khí Liên Xô kết hợp trí tuệ Việt Nam tạo nên sức mạnh chiến thắng

Bài học nhỏ từ chuyên gia Liên Xô

Bài học nhỏ từ chuyên gia Liên Xô

Biết và yêu xứ sở Bạch dương

Biết và yêu xứ sở Bạch dương

Bảo tàng Lênin ở Phần Lan

Bảo tàng Lênin ở Phần Lan

Cách mạng năm 1917 tác động lớn đến nước Nga và thế giới

Cách mạng năm 1917 tác động lớn đến nước Nga và thế giới