Khẳng định ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị

Khẳng định ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị

Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm 76 năm lễ duyệt binh phòng thủ Moscow năm 1941

Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm 76 năm lễ duyệt binh phòng thủ Moscow năm 1941

Giới thiệu nhiều sách hay về nước Nga

Giới thiệu nhiều sách hay về nước Nga

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Giai điệu Nga giữa lòng Hà Nội

Giai điệu Nga giữa lòng Hà Nội

Trưng bày 100 tác phẩm tranh sơn dầu, màu nước “Kỷ niệm - Một thời Xô viết”

Trưng bày 100 tác phẩm tranh sơn dầu, màu nước “Kỷ niệm - Một thời Xô viết”

Khẳng định sức sống bất diệt và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Khẳng định sức sống bất diệt và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Lan tỏa ánh sáng Cách mạng Tháng Mười và tình yêu Nga

Lan tỏa ánh sáng Cách mạng Tháng Mười và tình yêu Nga

Kỷ niệm trọng thể 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Kỷ niệm trọng thể 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Nước Nga và dấu mốc 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Nước Nga và dấu mốc 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lenin

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lenin

 “10 ngày rung chuyển thế giới” - Bản hùng ca về Cách mạng Tháng Mười lịch sử

“10 ngày rung chuyển thế giới” - Bản hùng ca về Cách mạng Tháng Mười lịch sử

“Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười Nga”

“Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười Nga”

Việt Nam tham dự Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 19 tại Nga

Việt Nam tham dự Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 19 tại Nga

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga