Tình người Xô viết thật vĩ đại!

Tình người Xô viết thật vĩ đại!

Những người bạn Nga vẹn nghĩa bên Người

Những người bạn Nga vẹn nghĩa bên Người

Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người

Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người

Lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười mang tính thời sự cao

Lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười mang tính thời sự cao

Moldova sâu lắng yêu thương

Moldova sâu lắng yêu thương

Vũ khí Liên Xô kết hợp trí tuệ Việt Nam tạo nên sức mạnh chiến thắng

Vũ khí Liên Xô kết hợp trí tuệ Việt Nam tạo nên sức mạnh chiến thắng

Biết và yêu xứ sở Bạch dương

Biết và yêu xứ sở Bạch dương

Bảo tàng Lênin ở Phần Lan

Bảo tàng Lênin ở Phần Lan

Cách mạng năm 1917 tác động lớn đến nước Nga và thế giới

Cách mạng năm 1917 tác động lớn đến nước Nga và thế giới

Hiện thực hóa ý thức dân tộc chân chính

Hiện thực hóa ý thức dân tộc chân chính

 Nghiên cứu xe kéo pháo thành... máy cày

Nghiên cứu xe kéo pháo thành... máy cày

Cầu Thăng Long - nơi thấm đậm tình bạn Việt-Xô

Cầu Thăng Long - nơi thấm đậm tình bạn Việt-Xô

Giá trị vĩnh cửu đối với con đường mà Việt Nam lựa chọn

Giá trị vĩnh cửu đối với con đường mà Việt Nam lựa chọn

Nước Nga nuôi hồn cảm xúc

Nước Nga nuôi hồn cảm xúc

Vietsovpetro, tình hữu nghị Việt-Nga

Vietsovpetro, tình hữu nghị Việt-Nga

Thấm, ngấm tinh thần cách mạng

Thấm, ngấm tinh thần cách mạng

“Trung đoàn 236” bảo vệ hai Thủ đô

“Trung đoàn 236” bảo vệ hai Thủ đô

Văn học Nga trở lại Việt Nam!

Văn học Nga trở lại Việt Nam!