Với tâm trạng phấn chấn, Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính ủy Trung đoàn 98 giải thích với chúng tôi: “Đây là một trong nhiều hình thức, phương pháp đơn vị truyền tải tinh thần, giá trị, ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga đến với cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao nhận thức, tạo động lực thi đua chào mừng sự kiện trọng đại này”.

leftcenterrightdel
Giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 48 trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. 

Xác định rõ ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, căn cứ sự chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Trung đoàn 98 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt đợt tuyên truyền cao điểm về Cách mạng Tháng Mười Nga với những hình thức phong phú, thiết thực. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền tập trung làm sáng tỏ nhiều vấn đề cơ bản, như: Sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga vào cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều kiện tiên quyết để quân và dân ta giành thắng lợi vẻ vang, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong hơn 30 năm đổi mới; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh...

Cũng theo anh Giáp, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chỉ huy trung đoàn và các phân đội đã chủ động cụ thể hóa vào kế hoạch công tác, xác định nội dung phấn đấu thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trong công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy gắn với thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12-1972 / 12-2017). Đến nay, với những chỉ tiêu thiết thực được các cấp cụ thể hóa, 100% cán bộ, chiến sĩ đã đăng ký quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Mải câu chuyện với Thượng tá Hoàng Văn Giáp, đêm đã khuya tự lúc nào. Chia tay tôi, đồng chí Chính ủy Trung đoàn 98 lại tiếp tục chong đèn để hoàn thành đề cương tuyên truyền về “Vận dụng tư tưởng quân sự Cách mạng Tháng Mười Nga vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh”, phục vụ chương trình phát thanh nội bộ của đơn vị vào ngày hôm sau. Đêm ấy, tôi cứ nghĩ mãi về Cách mạng Tháng Mười Nga, về những người bạn Nga và cái nôi của phong trào cách mạng XHCN đã hết lòng giúp đỡ, tạo động lực tinh thần vô cùng to lớn để cách mạng nước ta giành thắng lợi.

Bài và ảnh: VĂN DUYỆT - MINH ĐĂNG