"Người khổng lồ bay” Kalinin K-7

Nhớ các thầy cô giáo Xô viết

Nhớ các thầy cô giáo Xô viết

Bằng đỏ và tấm Huy chương Vàng

Bằng đỏ và tấm Huy chương Vàng

Yêu Liên Xô qua những kỷ vật

Yêu Liên Xô qua những kỷ vật

Chiến hạm Rạng Đông huyền thoại

Chiến hạm Rạng Đông huyền thoại

Cô giáo Nga và tình cảm đối với học trò Việt

Cô giáo Nga và tình cảm đối với học trò Việtphoto

Cách mạng Tháng Mười qua những bức ảnh lịch sử

Cách mạng Tháng Mười qua những bức ảnh lịch sử

“Nghiệp” tiếng Nga và Người bạn Xô Viết của tôi

“Nghiệp” tiếng Nga và Người bạn Xô Viết của tôi

Cách mạng Tháng Mười Nga với công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

Cách mạng Tháng Mười Nga với công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

Vũ khí được sử dụng trong Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Vũ khí được sử dụng trong Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Cách mạng Tháng Mười qua tranh vẽ của những họa sĩ Xô Viết

Cách mạng Tháng Mười qua tranh vẽ của những họa sĩ Xô Viết

Có một mối thâm tình Việt-Nga, Nga-Việt

Có một mối thâm tình Việt-Nga, Nga-Việt

Những chiến sĩ Cận vệ Đỏ năm ấy (Kỳ 3, tiếp theo và hết)

Những chiến sĩ Cận vệ Đỏ năm ấy (Kỳ 3, tiếp theo và hết)

Những chiến sĩ Cận vệ Đỏ năm ấy (Kỳ 2)

Những chiến sĩ Cận vệ Đỏ năm ấy (Kỳ 2)

Những chiến sĩ Cận vệ Đỏ năm ấy (Kỳ 1)

Những chiến sĩ Cận vệ Đỏ năm ấy (Kỳ 1)

Tư tưởng về đối ngoại của V.I.Lenin trong hội nhập quốc tế

Tư tưởng về đối ngoại của V.I.Lenin trong hội nhập quốc tế

Tình nghĩa Việt - Xô

Tình nghĩa Việt - Xô

Điện ảnh Xô viết luôn trong trái tim người dân Việt Nam

Điện ảnh Xô viết luôn trong trái tim người dân Việt Nam