leftcenterrightdel

Cuộc tấn công Cung điện Mùa đông ở Petrograd ngày 25-10-1917 (theo lịch Nga cũ). Cảnh trích từ bộ phim "Tháng Mười" của đạo diễn Sergei Eisenstein và Grigori Aleksandrov, được quay năm 1927 tại xưởng phim Mosfilm về các sự kiện của Cách mạng Tháng Mười. ẢnhRIA 

leftcenterrightdel

Chiến hạm Rạng Đông - biểu tượng của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Ảnh: RIA.

leftcenterrightdel

Thông báo của Đại hội Xô viết lần thứ hai “Gửi công nhân, binh sĩ và nông dân” và những sắc lệnh đầu tiên của V.I.Lênin như “Sắc lệnh về hòa bình”, “Sắc lệnh về ruộng đất” được công bố trên các báo. Ảnh: RIA.

leftcenterrightdel
Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh:kommersant.