Cheka- “Thanh kiếm và lá chắn” của nước Nga Xô viết

Cheka- “Thanh kiếm và lá chắn” của nước Nga Xô viết

Bài 4: Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới

Bài 4: Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới

Những uẩn khúc đằng sau âm mưu ám sát Lenin

Những uẩn khúc đằng sau âm mưu ám sát Lenin

Bài 3: Phong trào đấu tranh công-nông Nga trước thềm Cách mạng Tháng Mười

Bài 3: Phong trào đấu tranh công-nông Nga trước thềm Cách mạng Tháng Mười

Bài 2: Sự phản bội lý tưởng của những người Mensevich

Bài 2: Sự phản bội lý tưởng của những người Mensevich

Bài 1: Cách mạng Tháng Hai và sự sụp đổ của chế độ Sa hoàng Nga

Bài 1: Cách mạng Tháng Hai và sự sụp đổ của chế độ Sa hoàng Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách mạng Tháng Mười Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh