leftcenterrightdel
Phiên họp của lãnh đạo Đảng Bonsevich thông qua kế hoạch khởi nghĩa. 
leftcenterrightdel
Binh sĩ, thợ thuyền đến với cách mạng. 
leftcenterrightdel
Lãnh tụ V. I. Lenin với quần chúng lao động. 
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Các đội Cận vệ Đỏ được thành lập. 
 
leftcenterrightdel
Đêm khởi nghĩa. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Chiến hạm Rạng Đông đã nổ súng báo hiệu Cách mạng Tháng Mười nổ ra tại Petrograd. 
leftcenterrightdel
Nỗi sợ hãi của thành viên chính phủ tư sản lâm thời. 
leftcenterrightdel
Điện Smoluy chờ tin chiến thắng của cách mạng. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Lực lượng công-nông-binh sĩ đồng loạt tấn công Cung điện Mùa Đông, sào huyệt của chính phủ tư sản lâm thời tại Petrograd. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Nội các chính phủ tư sản lâm thời bị bắt giữ. 
leftcenterrightdel
Tin cách mạng thành công được nhanh chóng thông báo ra toàn nước Nga.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Lãnh tụ V. I. Lenin hùng biện chúc mừng cách mạng thành công. 
leftcenterrightdel
Các đội Cận vệ Đỏ nhanh chóng làm chủ tình hình tại Petrograd. 
leftcenterrightdel
Quần chúng nhân dân Nga vui mừng khi biết tin Cách mạng Tháng Mười thành công. 
leftcenterrightdel
Binh sĩ Nga trên chiến trường vui mừng khi biết tin nước Nga Xô Viết rút khỏi Thế chiến 1. 
leftcenterrightdel
Thông tin về sự ra đời nhà nước công nông được công bố rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân Nga. 

TUẤN SƠN (tổng hợp)