Bức điện được đăng tải trên trang web của người đứng đầu LB Nga nêu rõ những sự kiện đầy kịch tính và sôi động năm 1917 là một phần không thể tách rời của lịch sử. Cuộc cách mạng đã tác động vô cùng to lớn đến sự phát triển của nước Nga và toàn thể thế giới, phần nhiều định ra bức tranh chính trị, kinh tế và xã hội của thế kỷ XX.

TTXVN