leftcenterrightdel
Lenin tại một cuộc họp ở Petrograd năm 1917. Ảnh tư liệu. 
leftcenterrightdel
Diễu hành của công nhân và binh lính thành phố Petrograd, năm 1917. Ảnh tư liệu. 
leftcenterrightdel
 Hồng Trường - tranh sơn dầu của VĂN BÌNH trên Báo Ảnh Viê%3ḅt Nam số tháng 10-1977 nhân kỷ niê%3ḅm 60 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. 
leftcenterrightdel
 Đội hình công nhân vũ trang và quân nhân trong quá trình huấn luyện quân sự tại Petrograd, tháng 10-1917.  Ảnh tư liệu.

 

Sưu tầm: TRƯỜNG SƠN