Cuốn sách dày gần 500 trang, tập hợp 64 bài viết của nhà báo Hồ Quang Lợi về nước Nga ở những thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt, là khối tư liệu phong phú cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về một nước Nga trên hành trình đi tới tương lai. Với 4 chương “Vật đổi, sao dời”, “Hỗn mang”, “Đứng dậy và đi tới”, “Nước Nga và thế cuộc toàn cầu”, cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm nước Nga hiện nay đã kế thừa thành tựu Liên Xô trước đây, vượt qua nhiều thách thức để giữ vững vai trò cường quốc hàng đầu trên thế giới; trở thành đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (HÀM ĐAN)

* Ngày 2-11, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã khai mạc trưng bày “Ngọn cờ Tháng Mười”. Trưng bày giới thiệu hơn 200 tư liệu tiêu biểu cung cấp cho bạn đọc những thông tin, kiến thức hữu ích về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười-một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại. Trưng bày được chia theo 4 nội dung: Bối cảnh lịch sử, diễn biến Cách mạng Tháng Mười; Vai trò của V.I Lênin với Cách mạng Tháng Mười; Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm trong đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng; Cách mạng Tháng Mười Nga trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Trưng bày diễn ra đến hết ngày 10-11. (MỘC LAN)