Tham dự sự kiện lần này, ngoài 85 đoàn đại biểu đại diện cho các chủ thể liên bang của Nga còn có 103 đoàn đại biểu đến từ nhiều nước trên thế giới. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc cuộc gặp, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov (Gen-nan-đi Diu-ga-nốp) một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã biến người lao động trở thành người chủ của đất nước, biến tầng lớp lao động không có quyền hành thành những người sáng tạo ra thế giới mới, lịch sử mới, góp phần mang đến sự bình đẳng trong xã hội, khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Ngoài ra, ông Zyuganov đánh giá cao những quốc gia vẫn đang tích cực lựa chọn định hướng xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo đất nước như Trung Quốc - quốc gia hiện có nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới, là Cuba - quốc gia khiến chủ nghĩa đế quốc không thể phá hoại trong suốt 6 thập kỷ, là Việt Nam - quốc gia đang rất phát triển trên thế giới.

Về phần mình, trong bài phát biểu tại phiên toàn thể của hội nghị, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Trần Đắc Lợi khẳng định cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhân loại toàn thế giới vì đã định hình quan hệ quốc tế kiểu mới, theo đó tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc, mang lại sự công bằng và bình đẳng trong xã hội, giải phóng loài người khỏi chủ nghĩa phát xít tàn bạo và trở thành trụ cột cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

TTXVN