Tại buổi tọa đàm, độc giả được giao lưu, đối thoại trực tuyến với các nhà khoa học để tìm hiểu, cũng như đặt câu hỏi trực tiếp về Cách mạng Tháng Mười Nga. Đây là một phương thức mới cùng với các phương thức tuyên truyền khác trong dịp kỷ niệm 100 Cách mạng Tháng Mười Nga, nhằm góp phần tiếp tục khẳng định, làm sáng tỏ thêm bản chất, giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. Tọa đàm trực tuyến nhằm góp phần tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; góp phần tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tọa đàm trực tuyến.

Tham gia buổi tọa đàm và trả lời trực tuyến có các đồng chí: PGS,TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức; Thiếu tướng PGS,TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng, đồng Trưởng ban Tổ chức; Đại tá, PGS,TS Bùi Quang Cường, Phó viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng và một số nhà khoa học, diễn giả…

leftcenterrightdel
Các nhà khoa học tham gia trả lời trực tuyến tại buổi tọa đàm. 
leftcenterrightdel
Trả lời trực tuyến bạn đọc về Cách mạng Tháng Mười Nga.

Tại buổi tọa đàm, độc giả được giao lưu và đặt câu hỏi xoay quanh các chủ đề: Cách mạng Tháng Mười Nga - Giá trị lịch sử - ý nghĩa thời đại; những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của mô hình CNXH hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam; thực trạng và triển vọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam; vận dụng tư tưởng của Lê-nin và giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; công tác tư tưởng với việc tuyên truyền, giáo dục giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay…

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG